Szociális Alapszolgáltatások:

ÉTKEZTETÉS

6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 115 Tel: 06-62/489-086

A szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezés bitosítása.

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

6724 Szeged, Kálvária tér 8. Tel: 06-62/420-076

Az ellátást igénybevevő önálló életvitelének fenntartása szükségleteinek megfelelően, oly módon, hogy fizikai, mentális, szociális szükséglete saját környezetében, életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően, meglevő képességeinek fenntartásával és fejlesztésével biztosítva legyen.

NAPPALI ELLÁTÁS IDŐSKORÚAK RÉSZÉRE

6726 Szeged, Alsókikötő sor 5. Tel: 06-62/434-162

Elsősorban saját otthonukban élő, 18 életévüket betöltött személyek, napközbeni
tartózkodásának, társas kapcsolataiknak, alapvető higiéniás szükségleteinek kielégítésére vonatkozó feltételek biztosítása, az ehhez kapcsolódó feladatok végrehajtásán keresztül. Az igény szerinti napközbeni étkeztetés megszervezése a szociális étkeztetésre vonatkozó előírásoknak megfelelően történik.

NAPPALI ELLÁTÁS FOGYATÉKKAL ÉLŐK RÉSZÉRE

6724 Szeged, Kálvária tér 8. Tel: 06-62/420-076

Elsősorban saját otthonukban élő, 3. életévüket betöltött személyek, napközbeni
tartózkodásának, társas kapcsolataiknak, alapvető higiéniás szükségleteiknek kielégítése, valamint igény szerint az étkeztetésükre vonatkozó feltételek biztosítása, az ehhez kapcsolódó feladatok végrehajtásán keresztül. Az önálló életvitel kialakítása, mozgás-, beszéd-, és foglalkoztatási terápia alkalmazásával készségek fejlesztése, amely a foglalkoztathatóságot, a munkaerő-piaci megjelenést segíti. Feladata a szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes fogyatékos személyek napközbeni gondozás
a.

CSALÁDSEGÍTÉS

A családsegítés, mint alapszolgáltatás feladatait Szeged városában 1 központi, 2
szolgáltatási és 4 kistérségi településen (Domaszék, Dóc, Szatymaz, Zsombó) látjuk el.
A családsegítés célja: Nehéz élethelyzetű, szociális és/vagy mentálhigiénés problémával küzdő egyének, családok élethelyzetének, életminőségének javítása. Külső és belső erőforrások feltárása, problémák rendszerszemléletű komplex kezelése.

Telephely:

Tabán Családsegítő Közösségi Ház
6723 Szeged, Sás u. 2.
Tel: 06-62/552-526
e-mail: csaladsegito@egyszocint.ritek.hu

Dorozsmai Szolgáltatási Hely:

Családsegítő Ház Dorozsma
6791 Szeged, Bölcs u. 11
Tel: 06-62/461-890

Adósságkezelési Tanácsadások:

Adósságkezelési Tanácsadás
6723 Szeged, Sás u. 2.
Tel: 06-62/552-525

Adósságkezelési Tanácsadás
6723 Szeged, Gáspár Z. u. 8.
Tel: 06-62/485-589

Adósságkezelési Tanácsadás
6726 Szeged, Alsókikötő sor 5.
Tel: 06-62/434-162

Kistérségi szolgáltatási helyek:

Dóci Családsegítő Szolgálat
6766 Dóc, Rózsa u. 4
Tel./Fax: 62/270-187

Zsombói Családsegítő Szolgálat
6792 Zsombó, Alkotmány u. 6.
Tel./Fax: 62/595-566
e-mail: zsombocssz@gmail.com

Kapcsolat Integrált Alapszolgáltatási Központ
6763 Szatymaz, Kossuth u. 1.
Tel: 62/283-169
e-mail: gondkozpont@szatymaz.hu

Családsegítő, Gyermekjóléti és Védőnői Szolgálat
6781 Domaszék, Dózsa Gy. u. 31.
Tel.: 62/ 284-011/125
e-mail: csaladsegitodomaszek@gmail.com

Támogatóink:

 

ADATVÉDELEM

Közérdekű adatok